e-Kiosk.pl - Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001

fragment

Kryteria WSK po wycofaniu normy PN-N 19001

Mariusz Lewandowski

Liczba stron: 15

Kupując otrzymujesz:

PDF
Pojedyncze wydanie
23.37 zł

Opis

Wewnętrzny System Kontroli (w skrócie WSK) reguluje zasady obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz zasady ewidencji tego obrotu. WSK dotyczy zarówno uzbrojenia, jak i towarów cywilnych mogących mieć zastosowanie w technice wojskowej - towary podwójnego zastosowania. System WSK ma na celu wprowadzenie i utrzymywanie mechanizmów eksportu, importu, tranzytu (ogólnie mówiąc: obrotu) zapewniających, że nie zostaną naruszone żadne krajowe ani międzynarodowe przepisy odnośnie kontroli eksportu.

Mogą Cię zainteresować

Jesteśmy na facebooku